خرید و فروش انواع رول بولت های هیلتی آلمان و رول بولت و انکر بولت های صنعتی و ساختمانی پیام و تماس واتس آپ: 09121239045

شکست بتن بر اثر وارد شدن بار کششی به رول بولت بیش از ظرفیت

مقاله

در مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

شکست بتن  بر اثر وارد شدن بار کششی به رول بولت بیش از ظرفیت

شکست بتن  بر اثر وارد شدن بار کششی به رول بولت بیش از ظرفیت

یکی دیگر از انواع شکست رول بولت براثر واردشدن بار کششی بیش از ظرفیت رول بولت ، شکست بتن به صورت مخروطی است... 

یکی دیگر از انواع شکست رول بولت براثر واردشدن بار کششی بیش از ظرفیت رول بولت ، شکست بتن به صورت مخروطی است که بر اثر کوتاهی طول انکر بولت به نسبت مقاومت بتن رخ میدهد . برای رفع و جلوگیری از این شکست از انکر با ارتفاع بیشتر استفاده کرد به دلیل اینکه رول بولت تغییر ارتفاع نمیدهد باید از رول بولت یا همان انکر شیمیایی استفاده کرد برای این منظور از رول بولت با ارتفاع بیشتر به همراه چسب کاشت دو جزئی استفاده شود