خرید و فروش انواع رول بولت های هیلتی آلمان و رول بولت و انکر بولت های صنعتی و ساختمانی تماس: 09121239045

قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA - رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر

انواع رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۴۰ میلیمتر قطر ۱۶ میلیمتر ۷۸,۵۰۰ ۱۱:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ - - - -
2 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۰۰ میلیمتر قطر ۱۶ میلیمتر ۵۷,۵۰۰ ۱۱:۵۵:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ - - - -
3 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۹۰ میلیمتر قطر ۱۶ میلیمتر ۹۵,۵۰۰ ۱۳:۴۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ - - - -
4 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت مدل HSA طرح هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۱۶ میلیمتر و طول ۱۴۰ میلیمتر ۶۹,۰۰۰ ۲۰:۱۵:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ - - - -
5 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت مدل HSA طرح هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۱۶ میلیمتر و طول ۱۹۰ میلیمتر ۹۴,۵۰۰ ۲۰:۱۵:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ - - - -
6 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت مدل HSA طرح هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۱۶ میلیمتر و طول ۱۰۰ میلیمتر ۶۳,۵۰۰ ۲۰:۱۴:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ - - - -
7 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت طرح هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۱۶ میلیمتر و طول ۱۴۰ میلیمتر ۶۸,۰۰۰ ۲۱:۱۱:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - - - -
8 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت طرح هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۱۶ میلیمتر و طول ۱۸۰ میلیمتر ۷۴,۰۰۰ ۲۱:۱۱:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - - - -
9 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت طرح هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۱۶ میلیمتر و طول ۱۹۰ میلیمتر ۸۹,۰۰۰ ۲۱:۱۱:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - - - -
10 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت طرح هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۱۶ میلیمتر و طول ۱۰۰ میلیمتر ۵۹,۰۰۰ ۲۱:۱۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - - - -
11 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت گالوانیزه HSA قطر ۱۶ سانتیمتر طول ۱۰ سانتیمتر ۵۶,۰۰۰ ۱۲:۴۸:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ - - - -
12 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت گالوانیزه طرح هیلتی HSA قطر ۱۶ سانتیمتر طول ۱۴ سانتیمتر ۶۲,۰۰۰ ۱۲:۴۸:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ - - - -
13 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت HSA به قطر ۱۶ میلیمتر و طول ۱۴۰ میلیمتر ۷۲,۳۰۰ ۱۱:۵۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ - - - -
14 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر انکر بولت به طول ۱۰۰ میلیمتر ۲۸,۵۰۰ ۰۹:۲۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ - - - -