خرید و فروش انواع رول بولت های هیلتی آلمان و رول بولت و انکر بولت های صنعتی و ساختمانی پیام و تماس واتس آپ: 09121239045

قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA - رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر

انواع رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت مدل HSA طرح هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۱۶ میلیمتر و طول ۱۴۰ میلیمتر رول بولت و انکر بولت هیلتی استیل و گالوانیزه گرم آلمانی درجه یک ۵ ۲۳:۵۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۴ ۸۰ %
2 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۴۰ میلیمتر قطر ۱۶ میلیمتر ۳ ۲۲:۳۷:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۷۸,۵۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۷۸,۴۹۷) ۲,۶۱۶,۵۶۶.۶۷ %
3 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۹۰ میلیمتر قطر ۱۶ میلیمتر ۱ ۱۵:۵۵:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ ۲ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ (۱) ۱۰۰ %
4 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۹۰ میلیمتر قطر ۱۶ میلیمتر ۲ ۰۶:۵۵:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۰ 0
5 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۹۰ میلیمتر قطر ۱۶ میلیمتر ۲ ۰۰:۲۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۹۵,۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ (۹۵,۴۹۸) ۴,۷۷۴,۹۰۰ %
6 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت مدل HSA طرح هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۱۶ میلیمتر و طول ۱۴۰ میلیمتر رول بولت و انکر بولت هیلتی استیل و گالوانیزه گرم آلمانی درجه یک ۱ ۰۷:۲۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ - - - -
7 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت و انکر بولت هیلتی اصل آلمان مدل HSA طرح هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۱۶ میلیمتر و طول ۱۹۰ میلیمتر ۱۷۴,۰۰۰ ۱۲:۱۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ (۴۲۶,۰۰۰) ۲۴۴.۸۳ %
8 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت و انکر بولت هیلتی اصل آلمان مدل HSA طرح هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۱۶ میلیمتر و طول ۱۹۰ میلیمتر ۶۰۰,۰۰۰ ۱۷:۱۴:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ - - - -
9 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت هیلتی مدل HSA طرح هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۱۶ میلیمتر و طول ۱۹۰ میلیمتر ۱۴۵,۰۰۰ ۱۶:۳۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۳۳۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ (۱۹۰,۰۰۰) ۱۳۱.۰۳ %
10 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت هیلتی مدل HSA طرح هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۱۶ میلیمتر و طول ۱۹۰ میلیمتر ۳۳۵,۰۰۰ ۱۸:۱۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ - - - -
11 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت طرح هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۱۶ میلیمتر و طول ۱۰۰ میلیمتر ۱۴۵,۰۰۰ ۱۹:۵۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۵۹,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۸۶,۰۰۰ ۵۹.۳۱ %
12 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۴۰ میلیمتر قطر ۱۶ میلیمتر ۷۸,۵۰۰ ۱۱:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ - - - -
13 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۰۰ میلیمتر قطر ۱۶ میلیمتر ۵۷,۵۰۰ ۱۱:۵۵:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ - - - -
14 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۹۰ میلیمتر قطر ۱۶ میلیمتر ۹۵,۵۰۰ ۱۳:۴۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ - - - -
15 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۶ میلیمتر قیمت رول بولت مدل HSA طرح هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۱۶ میلیمتر و طول ۱۹۰ میلیمتر ۹۴,۵۰۰ ۲۰:۱۵:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ - - - -