خرید و فروش انواع رول بولت های هیلتی آلمان و رول بولت و انکر بولت های صنعتی و ساختمانی پیام و تماس واتس آپ: 09121239045

قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA - رول بولت HSA قطر ۲۰ میلیمتر

انواع رول بولت HSA قطر ۲۰ میلیمتر با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۲۰ میلیمتر قیمت رول بولت انکور انکر بولت هیلتی HSA روکش گالوانیزه غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۲۲۰ میلیمتر قطر ۲۰ میلیمتر بولت گالوانیزه روکش سفید رنگ طرح هیلتی درجه یک ۲۵۰,۰۰۰ ۱۷:۲۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۳۹۵,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ (۱۴۵,۰۰۰) ۵۸ %
2 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۲۰ میلیمتر قیمت رول بولت انکور انکر بولت هیلتی HSA روکش گالوانیزه غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۲۲۰ میلیمتر قطر ۲۰ میلیمتر بولت گالوانیزه روکش سفید رنگ طرح هیلتی درجه یک ۳۹۵,۰۰۰ ۱۲:۲۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۳۷۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۲۵,۰۰۰ ۶.۳۳ %
3 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۲۰ میلیمتر قیمت رول بولت انکور انکر بولت هیلتی HSA روکش گالوانیزه غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۷۰ میلیمتر قطر ۲۰ میلیمتر بولت گالوانیزه روکش سفید رنگ طرح هیلتی درجه یک ۲۴۰,۰۰۰ ۱۹:۱۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۲۷۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ (۳۵,۰۰۰) ۱۴.۵۸ %
4 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۲۰ میلیمتر قیمت رول بولت انکور انکر بولت هیلتی HSA روکش گالوانیزه غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۲۲۰ میلیمتر قطر ۲۰ میلیمتر بولت گالوانیزه روکش سفید رنگ طرح هیلتی درجه یک ۳۷۰,۰۰۰ ۱۷:۲۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ - - - -
5 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۲۰ میلیمتر قیمت رول بولت انکور انکر بولت هیلتی HSA روکش گالوانیزه غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۷۰ میلیمتر قطر ۲۰ میلیمتر بولت گالوانیزه روکش سفید رنگ طرح هیلتی درجه یک ۲۷۵,۰۰۰ ۱۷:۱۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ - - - -
6 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۲۰ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۲۲۰ میلیمتر قطر ۲۰ میلیمتر ۳۲۵,۰۰۰ ۱۶:۳۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۹۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۰,۰۰۰ ۴۰ %
7 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۲۰ میلیمتر قیمت رول بولت هیلتی HSA روکش گالوانیزه غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۲۵۰ میلیمتر قطر ۲۰ میلیمتر ۴۳۵,۰۰۰ ۱۸:۱۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ - - - -
8 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۲۰ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۷۰ میلیمتر قطر ۲۰ میلیمتر ۳۲۵,۰۰۰ ۱۹:۵۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱۹۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۰,۰۰۰ ۴۰ %
9 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۲۰ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۲۲۰ میلیمتر قطر ۲۰ میلیمتر ۱۹۵,۰۰۰ ۱۳:۴۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ - - - -
10 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۲۰ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۷۰ میلیمتر قطر ۲۰ میلیمتر ۱۹۵,۰۰۰ ۰۹:۱۳:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - - - -
11 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۲۰ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۲۵۰ میلیمتر قطر ۲۰ میلیمتر ۲۷۵,۰۰۰ ۰۹:۱۳:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - - - -
12 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۲۰ میلیمتر قیمت رول بولت طرح هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۲۰ میلیمتر و طول ۱۷۰ میلیمتر ۱۶۰,۰۰۰ ۲۱:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - - - -
13 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۲۰ میلیمتر قیمت رول بولت طرح هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۲۰ میلیمتر و طول ۲۲۰ میلیمتر ۱۸۰,۰۰۰ ۲۱:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - - - -
14 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۲۰ میلیمتر قیمت رول بولت طرح هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۲۰ میلیمتر و طول ۲۵۰ میلیمتر ۲۴۰,۰۰۰ ۲۱:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - - - -
15 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۲۰ میلیمتر انکر بولت به طول ۲۰۰ میلیمتر ۱۲۵,۰۰۰ ۰۹:۲۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ - - - -