خرید و فروش انواع رول بولت های هیلتی آلمان و رول بولت و انکر بولت های صنعتی و ساختمانی پیام و تماس واتس آپ: 09121239045

قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA - رول بولت HSA قطر ۱۰ میلیمتر

انواع رول بولت HSA قطر ۱۰ میلیمتر با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۰ میلیمتر قیمت رول بولت انکور بولت هیلتی HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۹۰ میلیمتر قطر ۱۰ میلیمتر ۲۲ ۲۲:۵۱:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ (۱۱۹,۹۷۸) ۵۴۵,۳۵۴.۵۵ %
2 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۰ میلیمتر قیمت رول بولت انکور (انکر بولت هیلتی ) HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۹۰ میلیمتر قطر ۱۰ میلیمتر ۳۳ ۲۲:۵۰:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۴۷,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ (۴۶,۹۶۷) ۱۴۲,۳۲۴.۲۴ %
3 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۰ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۲۰ میلیمتر قطر ۱۰ میلیمتر ۲ ۱۰:۴۷:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۷۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ (۷۴,۹۹۸) ۳,۷۴۹,۹۰۰ %
4 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۰ میلیمتر قیمت رول بولت انکور بولت هیلتی HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۹۰ میلیمتر قطر ۱۰ میلیمتر ۱۲۰,۰۰۰ ۰۷:۵۷:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۴۳,۵۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۷۶,۵۰۰ ۶۳.۷۵ %
5 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۰ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید طرح هیلتی درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۶۰ میلیمتر قطر ۱۶ میلیمتر ۱۴۰,۰۰۰ ۲۱:۲۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ (۲۵,۰۰۰) ۱۷.۸۶ %
6 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۰ میلیمتر قیمت رول بولت HSA طرح هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۱۰ میلیمتر و طول ۹۰ میلیمتر ۳۰۰,۰۰۰ ۰۶:۴۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۲۸,۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲۷۱,۵۰۰ ۹۰.۵۰ %
7 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۰ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۹۰ میلیمتر قطر ۱۰ میلیمتر ۱۴۰,۰۰۰ ۱۶:۲۵:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۳۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۷۵ %
8 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۰ میلیمتر قیمت رول بولت انکور (انکر بولت هیلتی ) HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۹۰ میلیمتر قطر ۱۰ میلیمتر ۴۷,۰۰۰ ۲۰:۰۴:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۴۶,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱,۰۰۰ ۲.۱۳ %
9 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۰ میلیمتر قیمت رول بولت انکور بولت هیلتی HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۹۰ میلیمتر قطر ۱۰ میلیمتر ۴۳,۵۰۰ ۰۸:۳۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ - - - -
10 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۰ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۲۰ میلیمتر قطر ۱۰ میلیمتر ۶۸,۰۰۰ ۱۱:۵۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۷۸,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ (۱۰,۰۰۰) ۱۴.۷۱ %
11 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۰ میلیمتر قیمت رول بولت انکور (انکر بولت هیلتی ) HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۹۰ میلیمتر قطر ۱۰ میلیمتر ۴۶,۰۰۰ ۱۲:۱۸:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۴۵,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱,۰۰۰ ۲.۱۷ %
12 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۰ میلیمتر قیمت رول بولت انکور (انکر بولت هیلتی ) HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۹۰ میلیمتر قطر ۱۰ میلیمتر ۴۵,۰۰۰ ۱۷:۰۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ - - - -