خرید و فروش انواع رول بولت های هیلتی آلمان و رول بولت و انکر بولت های صنعتی و ساختمانی پیام و تماس واتس آپ: 09121239045

قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA - رول بولت HSA قطر ۸ میلیمتر

انواع رول بولت HSA قطر ۸ میلیمتر با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۸ میلیمتر قیمت رول بولت انکور انکور بولت هیلتی HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۲۰ میلیمتر قطر ۸ میلیمتر ۲ ۱۱:۰۶:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ۵۹,۷۰۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ (۵۹,۶۹۸) ۲,۹۸۴,۹۰۰ %
2 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۸ میلیمتر قیمت رول بولت انکور انکور بولت هیلتی HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۷۵ میلیمتر قطر ۸ میلیمتر ۴۲,۰۰۰ ۱۲:۱۸:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۵۸,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ (۱۶,۰۰۰) ۳۸.۱۰ %
3 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۸ میلیمتر قیمت رول بولت انکور انکور بولت هیلتی HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۲۰ میلیمتر قطر ۸ میلیمتر ۵۹,۷۰۰ ۱۱:۱۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - - - -
4 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۸ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۷۵ میلیمتر قطر ۸ میلیمتر ۵۳,۵۰۰ ۱۱:۱۵:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۲۳,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۳۰,۵۰۰ ۵۷.۰۱ %
5 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۸ میلیمتر قیمت رول بولت انکور انکور بولت هیلتی HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۷۵ میلیمتر قطر ۸ میلیمتر ۵۸,۰۰۰ ۱۶:۳۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ - - - -
6 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۸ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۷۵ میلیمتر قطر ۸ میلیمتر ۴۵,۰۰۰ ۱۸:۲۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۵۸,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ (۱۳,۰۰۰) ۲۸.۸۹ %
7 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۸ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۷۵ میلیمتر قطر ۸ میلیمتر ۲۳,۰۰۰ ۱۱:۴۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۴۲,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ (۱۹,۰۰۰) ۸۲.۶۱ %
8 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۸ میلیمتر قیمت رول بولت هیلتی HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۷۵ میلیمتر قطر ۸ میلیمتر ۵۹,۵۰۰ ۱۸:۰۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ - - - -
9 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۸ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۷۵ میلیمتر قطر ۸ میلیمتر ۵۸,۰۰۰ ۱۹:۵۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۲۳,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۳۵,۰۰۰ ۶۰.۳۴ %
10 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۸ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۷۵ میلیمتر قطر ۸ میلیمتر ۴۲,۰۰۰ ۱۷:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ - - - -
11 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۸ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۷۵ میلیمتر قطر ۸ میلیمتر ۲۳,۰۰۰ ۱۱:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ - - - -
12 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۸ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۷۵ میلیمتر قطر ۸ میلیمتر ۱۶,۵۰۰ ۱۳:۳۸:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ - - - -
13 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۸ میلیمتر قیمت رول بولت مدل HSA هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۸ میلیمتر و طول ۵۵ میلیمتر ۶۷,۵۰۰ ۲۰:۱۵:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ - - - -
14 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۸ میلیمتر قیمت رول بولت طرح هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۸ میلیمتر و طول ۱۰۰ میلیمتر ۱۵,۰۰۰ ۲۱:۰۴:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - - - -
15 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۸ میلیمتر قیمت رول بولت طرح هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۸ میلیمتر و طول ۷۵ میلیمتر ۱۳,۵۰۰ ۲۱:۰۳:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - - - -