خرید و فروش انواع رول بولت های هیلتی آلمان و رول بولت و انکر بولت های صنعتی و ساختمانی پیام و تماس واتس آپ: 09121239045

قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA - رول بولت HSA قطر ۱۲ میلیمتر

انواع رول بولت HSA قطر ۱۲ میلیمتر با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۲ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۰۰ میلیمتر قطر ۱۲ میلیمتر ۳ ۲۳:۵۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ ۲ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ ۱ ۳۳.۳۳ %
2 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۲ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۰۰ میلیمتر قطر ۱۲ میلیمتر ۲ ۱۶:۲۶:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ ۳۹,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ (۳۸,۹۹۸) ۱,۹۴۹,۹۰۰ %
3 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۲ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۵۰ میلیمتر قطر ۱۲ میلیمتر(رول بولت و انکور بولت هیلتی آلمان)-نمایندگی اصلی هیلتی در ایران ۱ ۱۱:۰۶:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ (۴۸,۹۹۹) ۴,۸۹۹,۹۰۰ %
4 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۲ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۵۰ میلیمتر قطر ۱۲ میلیمتر(رول بولت و انکور بولت هیلتی آلمان)-نمایندگی اصلی هیلتی در ایران ۴۹,۰۰۰ ۱۰:۴۵:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۷۵,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ (۲۶,۰۰۰) ۵۳.۰۶ %
5 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۲ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۵۰ میلیمتر قطر ۱۲ میلیمتر(رول بولت و انکور بولت هیلتی آلمان)-نمایندگی اصلی هیلتی در ایران ۷۵,۰۰۰ ۱۲:۱۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ (۲۷۵,۰۰۰) ۳۶۶.۶۷ %
6 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۲ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۵۰ میلیمتر قطر ۱۲ میلیمتر(رول بولت و انکور بولت هیلتی آلمان)-نمایندگی اصلی هیلتی در ایران ۳۵۰,۰۰۰ ۱۷:۱۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ - - - -
7 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۲ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۲۰ میلیمتر قطر ۱۲ میلیمتر ۸۳,۵۰۰ ۱۴:۴۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳,۵۰۰ ۱۶.۱۷ %
8 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۲ میلیمتر قیمت رول بولت وانکر انکور بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۰۰ میلیمتر قطر ۱۲ میلیمتر ۷۸,۰۰۰ ۱۶:۳۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۷۶,۵۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۱,۵۰۰ ۱.۹۲ %
9 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۲ میلیمتر قیمت رول بولت طرح هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۱۲ میلیمتر و طول ۱۰۰ میلیمتر ۷۵,۰۰۰ ۱۸:۲۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۳۳,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۴۲,۰۰۰ ۵۶ %
10 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۲ میلیمتر قیمت رول بولت وانکر انکور بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۰۰ میلیمتر قطر ۱۲ میلیمتر ۷۶,۵۰۰ ۱۵:۴۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ - - - -
11 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۲ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۰۰ میلیمتر قطر ۱۲ میلیمتر ۳۹,۰۰۰ ۱۱:۴۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۷۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ (۳۶,۰۰۰) ۹۲.۳۱ %
12 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۲ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۵۰ میلیمتر قطر ۱۲ میلیمتر ۱۷۵,۰۰۰ ۱۸:۰۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ - - - -
13 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۲ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۰۰ میلیمتر قطر ۱۲ میلیمتر ۷۵,۰۰۰ ۱۹:۵۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۶۲,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳,۰۰۰ ۱۷.۳۳ %
14 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۲ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۲۰ میلیمتر قطر ۱۲ میلیمتر ۷۰,۰۰۰ ۱۷:۳۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ - - - -
15 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۲ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۰۰ میلیمتر قطر ۱۲ میلیمتر ۶۲,۰۰۰ ۱۷:۳۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ - - - -