خرید و فروش انواع رول بولت های هیلتی آلمان و رول بولت و انکر بولت های صنعتی و ساختمانی پیام و تماس واتس آپ: 09121239045

قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA - رول بولت HSA قطر ۱۴ میلیمتر

انواع رول بولت HSA قطر ۱۴ میلیمتر با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۴ میلیمتر قیمت رول بولت هیلتی HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۵۰ میلیمتر قطر ۱۴ میلیمتر ۴۴ ۰۲:۵۳:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۴۳ ۹۷.۷۳ %
2 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۴ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۵۰ میلیمتر قطر ۱۴ میلیمتر ۱ ۰۲:۳۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ (۱) ۱۰۰ %
3 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۴ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۵۰ میلیمتر قطر ۱۴ میلیمتر ۲ ۰۶:۴۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ (۲۴۹,۹۹۸) ۱۲,۴۹۹,۹۰۰ %
4 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۴ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۵۰ میلیمتر قطر ۱۴ میلیمتر ۴ ۰۶:۰۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۷۶,۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ (۷۶,۴۹۶) ۱,۹۱۲,۴۰۰ %
5 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۴ میلیمتر قیمت رول بولت هیلتی HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۵۰ میلیمتر قطر ۱۴ میلیمتر ۱ ۲۱:۵۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ (۲۴۹,۹۹۹) ۲۴,۹۹۹,۹۰۰ %
6 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۴ میلیمتر قیمت رول بولت هیلتی HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۵۰ میلیمتر قطر ۱۴ میلیمتر ۲۵۰,۰۰۰ ۱۸:۲۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۴۲,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۱۰۸,۰۰۰ ۴۳.۲۰ %
7 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۴ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۵۰ میلیمتر قطر ۱۴ میلیمتر ۲۵۰,۰۰۰ ۱۷:۲۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۴۳,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۱۰۷,۰۰۰ ۴۲.۸۰ %
8 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۴ میلیمتر قیمت رول بولت هیلتی HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۵۰ میلیمتر قطر ۱۴ میلیمتر ۱۴۲,۰۰۰ ۲۰:۰۴:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۱۵۵,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ (۱۳,۰۰۰) ۹.۱۵ %
9 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۴ میلیمتر قیمت رول بولت هیلتی HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۵۰ میلیمتر قطر ۱۴ میلیمتر ۱۵۵,۰۰۰ ۰۸:۳۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ - - - -
10 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۴ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۵۰ میلیمتر قطر ۱۴ میلیمتر ۱۴۳,۰۰۰ ۱۱:۵۸:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۸۵,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۵۸,۰۰۰ ۴۰.۵۶ %
11 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۴ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۵۰ میلیمتر قطر ۱۴ میلیمتر ۸۵,۰۰۰ ۱۲:۱۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۵۶,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۲۹,۰۰۰ ۳۴.۱۲ %
12 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۴ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۵۰ میلیمتر قطر ۱۴ میلیمتر ۵۶,۰۰۰ ۱۹:۰۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ (۱۰۹,۰۰۰) ۱۹۴.۶۴ %
13 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۴ میلیمتر قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید هیلتیHILTI درجه یک با تاییدیه فنی غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۵۰ میلیمتر قطر ۱۴ میلیمتر ۱۶۵,۰۰۰ ۱۶:۳۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۵,۰۰۰ ۳.۰۳ %
14 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۴ میلیمتر قیمت رول بولت طرح هیلتی HILTI روکش گالوانیزه سفید به قطر ۱۴ میلیمتر و طول ۱۰۰ میلیمتر ۹۷,۰۰۰ ۱۸:۲۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۵۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۴۲,۰۰۰ ۴۳.۳۰ %
15 قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA رول بولت HSA قطر ۱۴ میلیمتر قیمت رول بولت هیلتی HSA روکش گالوانیزه غلاف معمولی طرح هیلتی HILTI سفید طول ۱۵۰ میلیمتر قطر ۱۴ میلیمتر ۱۹۵,۰۰۰ ۱۸:۰۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ - - - -