خرید و فروش انواع رول بولت های هیلتی آلمان و رول بولت و انکر بولت های صنعتی و ساختمانی پیام و تماس واتس آپ: 09121239045

انواع رول بولت های هیلتی HILTI - قیمت رول بولت غلاف معمولی هیلتی HSA

انواع قیمت رول بولت غلاف معمولی هیلتی HSA با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 انواع رول بولت های هیلتی HILTI قیمت رول بولت غلاف معمولی هیلتی HSA قیمت رول بولت گالوانیزه هیلتی آلمان برند رول پلاگ RAWL PLUG مدل HSAقطر ۱۰سانتیمتر طول۹۰سانتیمتر هیلتی گالوانیزهHILTIقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۱۲۵,۰۰۰ ۱۶:۲۴:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۷۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۵۰,۰۰۰ ۴۰ %
2 انواع رول بولت های هیلتی HILTI قیمت رول بولت غلاف معمولی هیلتی HSA قیمت رول بولت گالوانیزه هیلتی آلمان برند رول پلاگ RAWL PLUG مدل HSAقطر ۸ سانتیمتر طول ۷۵ سانتیمتر قیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۶۴,۵۰۰ ۱۱:۴۶:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۵۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۹,۵۰۰ ۱۴.۷۳ %
3 انواع رول بولت های هیلتی HILTI قیمت رول بولت غلاف معمولی هیلتی HSA قیمت رول بولت گالوانیزه هیلتی آلمان برند رول پلاگ RAWL PLUG مدل HSAقطر ۸ سانتیمتر طول ۷۵ سانتیمتر قیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۵۵,۰۰۰ ۰۱:۰۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۵۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۰ 0
4 انواع رول بولت های هیلتی HILTI قیمت رول بولت غلاف معمولی هیلتی HSA قیمت رول بولت گالوانیزه هیلتی آلمان برند رول پلاگ RAWL PLUG مدل HSAقطر ۱۰سانتیمتر طول۹۰سانتیمتر هیلتی گالوانیزهHILTIقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۷۵,۰۰۰ ۰۱:۰۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۷۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۰ 0
5 انواع رول بولت های هیلتی HILTI قیمت رول بولت غلاف معمولی هیلتی HSA قیمت رول بولت گالوانیزه هیلتی آلمان برند رول پلاگ RAWL PLUG مدل HSAقطر ۱۲سانتیمتر طول۱۰۰سانتیمتر HILTI HSA FISCHER GERMANYقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی ۹۳,۵۰۰ ۰۱:۰۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۹۳,۵۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۰ 0
6 انواع رول بولت های هیلتی HILTI قیمت رول بولت غلاف معمولی هیلتی HSA قیمت رول بولت گالوانیزه هیلتی آلمان برند رول پلاگ RAWL PLUG مدل HSAقطر ۶ سانتیمتر طول ۸۰سانتیمتر قیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۳۸,۰۰۰ ۰۱:۰۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۳۸,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۰ 0
7 انواع رول بولت های هیلتی HILTI قیمت رول بولت غلاف معمولی هیلتی HSA قیمت رول بولت گالوانیزه هیلتی آلمان برند رول پلاگ RAWL PLUG مدل HSAقطر ۲۰سانتیمتر طول۲۲۰سانتیمتر هیلتی گالوانیزهHILTIHILTI HSA FISCHER GERMANYقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی ۴۴۸,۰۰۰ ۰۱:۲۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۴۴۸,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۰ 0
8 انواع رول بولت های هیلتی HILTI قیمت رول بولت غلاف معمولی هیلتی HSA قیمت رول بولت گالوانیزه هیلتی آلمان برند رول پلاگ RAWL PLUG مدل HSAقطر ۱۶سانتیمتر طول۱۴۰سانتیمتر قیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتیHILTI HSA FISCHER GERMANY ۱۸۵,۰۰۰ ۰۱:۲۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۱۸۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۰ 0
9 انواع رول بولت های هیلتی HILTI قیمت رول بولت غلاف معمولی هیلتی HSA قیمت رول بولت گالوانیزه هیلتی آلمان برند رول پلاگ RAWL PLUG مدل HSAقطر ۱۴سانتیمتر طول۱۰۰سانتیمتر قیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتیHILTI HSA FISCHER GERMANY ۱۶۴,۰۰۰ ۰۱:۲۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۱۶۴,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۰ 0
10 انواع رول بولت های هیلتی HILTI قیمت رول بولت غلاف معمولی هیلتی HSA قیمت رول بولت گالوانیزه هیلتی آلمان برند رول پلاگ RAWL PLUG مدل HSAقطر ۱۲سانتیمتر طول۱۰۰سانتیمتر HILTI HSA FISCHER GERMANYقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی ۹۳,۵۰۰ ۰۱:۲۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۹۳,۵۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۰ 0
11 انواع رول بولت های هیلتی HILTI قیمت رول بولت غلاف معمولی هیلتی HSA قیمت رول بولت گالوانیزه هیلتی آلمان برند رول پلاگ RAWL PLUG مدل HSAقطر ۱۶سانتیمتر طول۱۴۰سانتیمتر قیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتیHILTI HSA FISCHER GERMANY ۱۸۵,۰۰۰ ۰۱:۱۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۸۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۰ 0
12 انواع رول بولت های هیلتی HILTI قیمت رول بولت غلاف معمولی هیلتی HSA قیمت رول بولت گالوانیزه هیلتی آلمان برند رول پلاگ RAWL PLUG مدل HSAقطر ۲۰سانتیمتر طول۲۲۰سانتیمتر هیلتی گالوانیزهHILTIHILTI HSA FISCHER GERMANYقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی ۴۴۸,۰۰۰ ۰۱:۱۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۴۴۸,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۰ 0
13 انواع رول بولت های هیلتی HILTI قیمت رول بولت غلاف معمولی هیلتی HSA قیمت رول بولت گالوانیزه هیلتی آلمان برند رول پلاگ RAWL PLUG مدل HSAقطر ۱۴سانتیمتر طول۱۰۰سانتیمتر قیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتیHILTI HSA FISCHER GERMANY ۱۶۴,۰۰۰ ۰۱:۱۵:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۶۴,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۰ 0
14 انواع رول بولت های هیلتی HILTI قیمت رول بولت غلاف معمولی هیلتی HSA قیمت رول بولت گالوانیزه هیلتی آلمان برند رول پلاگ RAWL PLUG مدل HSAقطر ۱۲سانتیمتر طول۱۰۰سانتیمتر HILTI HSA FISCHER GERMANYقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی ۹۳,۵۰۰ ۰۱:۱۵:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۹۳,۵۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۰ 0